O firmě CIVIL PROJECTS s.r.o.

 • projekční kancelář vznikla v roce 2012 jako firma s celostátní působností se sídlem v Praze

 • od roku 2013 firma přebírá veškerou projekční a inženýrskou činnost od převážně regionálně působící firmy Arkal s.r.o. Frýdek-Místek

 • Zaměření firmy se soustřeďuje na klasickou stavební projekční činnost, t.j. projekty obytných staveb, administrativních budov, ale i objektů pro průmysl ap.

 • Další rozsáhlou oblastí je projektování dopravních staveb, většinou menšího charakteru - příjezdové a účelové komunikace, zastávky, chodníky, zpevněné plochy, parkoviště

 • Nově se firma zabývá projektováním rozvodů inženýrských sítí - vody, kanalizace, zdravotechniky, topení a plynu.

 • V rámci inženýrské činnosti využíváme dobrou znalost a zkušenosti v oblasti styku s úřady vstupujícími do procesu schvalování stavební dokumentace.

 • Úzkou externí návazností jsou trvale zajištěny další specializované projekční a průzkumné práce externími firmami v navazujících oborech

 • CIVIL PROJECTS s.r.o.
 • Sídlo firmy: Malý Koloredov 2377, 73801 Frýdek-Místek
 • IČ: 24306606
 • DIČ: CZ24306606
 • Datum zápisu do obchodního rejstříku 13.6.2012
  vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 60880
CIVIL PROJECTS s.r.o.
Malý Koloredov 2377
738 02 Frýdek - Místek